Regeringens krispaket

Den 19:e mars kommer regeringen överlämna förslag till riksdagen på åtgärder för att bromsa de ekonomiska konsekvenser som medföljer Coronaviruset. Korttidspermittering införs Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Förslaget…