Korttidsarbete

Från och med imorgon (2020-04-07) kan företagare ansöka om stöd för korttidsarbete. Detta innebär att anställdas arbetstid minskas och staten går in med ett stöd för att täcka delar av kostnaden med syfte att stödja sysselsättningen och minska arbetslösheten. Följ…

Regeringens krispaket

Den 19:e mars kommer regeringen överlämna förslag till riksdagen på åtgärder för att bromsa de ekonomiska konsekvenser som medföljer Coronaviruset. Korttidspermittering införs Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Förslaget…