Ekonomitjänster

”Brist på riktning, inte brist på tid, är problemet. Vi har alla tjugofyra timmar om dagen.”  Ett stort problem för många företagare är att få dygnets timmar att räcka till. Låt oss analysera Er verksamhet så att ni kan vinna tid och pengar.

Vi erbjuder hjälp med

  • Resultatbudget
  • Likviditetsbudget
  • Avvikelseanalyser
  • Kassaflödesanalys
  • Produktkalkylering
  • Nyckeltal