Löner

Att ha anställda innebär ett stort ansvar och mycket att tänka på. Lönebesked skall skickas i tid, utbetalningar skall göras, diverse förmåner kan förekomma och antal semesterdagar skall räknas. Detta är bara några av de saker som måste skötas. Vi erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till att bli Er lön- och HR-avdelning.