Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Under perioden 1 mars till 30 juni i år kommer en tillfällig nedsättning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna införas. Detta innebär att endast 10,21% kommer att betalas för ålderspensionsavgiften. Nedsättningen gäller för 30 stycken anställda på månadslöner upp till 25000 kronor. Det finns inga villkor på anställningens omfattning. Nedsättningen sker i inlämnad arbetsgivardeklaration. Detta […]

Korttidsarbete

Från och med imorgon (2020-04-07) kan företagare ansöka om stöd för korttidsarbete. Detta innebär att anställdas arbetstid minskas och staten går in med ett stöd för att täcka delar av kostnaden med syfte att stödja sysselsättningen och minska arbetslösheten. Följ länken nedan för mer information, testa om ni har rätt till stödet samt att förbereda […]

Regeringens krispaket

Den 19:e mars kommer regeringen överlämna förslag till riksdagen på åtgärder för att bromsa de ekonomiska konsekvenser som medföljer Coronaviruset. Korttidspermittering införs Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 april och skall kunna tillämpas från och med den […]

Top