Regeringens krispaket

Den 19:e mars kommer regeringen överlämna förslag till riksdagen på åtgärder för att bromsa de ekonomiska konsekvenser som medföljer Coronaviruset.

Korttidspermittering införs

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 april och skall kunna tillämpas från och med den 16 mars.

Stödet kommer att sökas via Tillväxtverket. Läs mer på tillvaxtverket.se

Staten tar över sjuklöneansvaret

Förslaget innebär att staten tillfälligt under april och maj tar över hela sjuklönekostnaden.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön.