Bokslut

Låt oss hjälpa Er med att se över Era bokslut.

Förberedelser

Med hjälp av regelbundna avstämningar förbereder vi Ert bokslut i god tid. Skall investeringar göras? Finns det utrymme för en extra lön? Detta är exempel på frågor som bör hanteras i resultatplaneringen.


Genomförande

När räkenskapsåret är slut och alla löpande transaktioner har bokförts hjälper vi Er att upprätta ett årsbokslut och en årsredovisning.

Färdigställande

Er årsredovisning är en offentlig handling och kan ligga till grund för viktiga beslut i Ert bolag. Till exempel vid kontroll av kreditvärdighet. Vi säkerställer att rätt information lämnas för revision och att myndigheter tillhanda håller dessa i god tid.

Rulla till toppen